حوزه مقاومت بسیج طلاب وروحانیون شهید حسین بر شهرستان خاش
حوزه مقاومت بسیج طلاب و روحانیون شهید حسین بر شهرستان خاش هماهنگی دیدار با مولوی محمدگل کرمزهی رئیس حوزه علمیه مخزن العلوم خاش را نمود.
در این دیدار فرمانده محترم ناحیه سپاه خاش جناب سرهنگ فضلی و مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه خاش حجه الاسلام سپاهی و مسئول محترم نیروی انسانی سپاه سلمان جناب سرهنگ حیدری حضور داشتند.تاريخ : 1395/06/16 | | نویسنده : |


  • paper | پارک ایران | تازیانه